Ps 127,1

W ofercie mojej pracowni znajdują się:

• projekty koncepcyjne,
• analizy możliwości inwestycji,
• projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
• projekty budowlane i wykonawcze budynków usługowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych,
• projekty przestrzeni publicznych,
• projekty oraz konsultacje w zakresie wykończenia i wystroju wnętrz,
• podziały fizyczne budynków,
• adaptacje projektów typowych,
• charakterystyki energetyczne budynków.

Kompleksowo prowadzę proces administracyjny oraz reprezentuję Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z inwestycją, a w szczególności z:

• uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• sporządzeniem uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
• uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
• uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
• zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie.

Aby otrzymać szczegółową wycenę projektu proszę o kontakt.

Menu Title